TEAM – 2016

CHASSIS

GY Rohith Gajula

GY Rohith Gajula

Chief Engineer

Ayush Pandey

Ayush Pandey

Krishna Kashyap Singh

Krishna Kashyap Singh

STEERING

Mohammed Hannan Chishti

Mohammed Hannan Chishti

Project Manager

Eshwar Murthy

Eshwar Murthy

ENGINE AND SMP

Karan Chatrath

Karan Chatrath

Deeksha Bhagat

Deeksha Bhagat

SUSPENSION

Rishav Ranjan

Rishav Ranjan

Anshul Dhadkar

Anshul Dhadkar

Aakash Maskara

Aakash Maskara

BRAKES

Pallav Rawat

Pallav Rawat

Naramsetty Vamsi

Naramsetty Vamsi

DRIVETRAIN

Rajat Kabra

Rajat Kabra

Anjur Jairath

Anjur Jairath

ELECTRICAL

Biswajit Roy

Biswajit Roy

Vikas Jeevanagar

Vikas Jeevanagar

Chandrakant Choppa

Chandrakant Choppa